EkornetteToppen - Resultatene for forrige måned.
Spill på EkornetteToppen
 Hovedside


Forrige måneds spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere: 25
Ajourført: 23. januar 2019 klokken 3:24

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige månedes spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Forrige måneds mester: - 480 kongler
             
Annemor fra Hurdal
             Den 17. desember 2018 klokken 0:35

            Etterfulgt av:
        2  443 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 25. desember 2018 klokken 22:15

        3  427 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 12. desember 2018 klokken 2:44

        4  421 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 15. desember 2018 klokken 2:14

        5  420 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 28. desember 2018 klokken 0:08

        6  403 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 27. desember 2018 klokken 0:00

        7  402 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 20. desember 2018 klokken 4:52

        8  399 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 29. desember 2018 klokken 21:57

        9  399 kongler Nissemor fra Nisseland
            Den 9. desember 2018 klokken 22:31

      10  398 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 1. desember 2018 klokken 3:06

      11  375 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 10. desember 2018 klokken 0:56

      12  370 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 29. desember 2018 klokken 21:53

      13  369 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 19. desember 2018 klokken 20:28

      14  359 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 25. desember 2018 klokken 3:22

      15  359 kongler Turid fra Dal
            Den 9. desember 2018 klokken 4:06

      16  357 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 22. desember 2018 klokken 2:28

      17  353 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 19. desember 2018 klokken 20:25

      18  352 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 26. desember 2018 klokken 0:43

      19  347 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 30. desember 2018 klokken 1:31

      20  345 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 28. desember 2018 klokken 0:05

      21  342 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 19. desember 2018 klokken 20:22

      22  341 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 25. desember 2018 klokken 3:12

      23  326 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 22. desember 2018 klokken 1:05

      24  311 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 22. desember 2018 klokken 1:11

      25  310 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 3. desember 2018 klokken 2:46