EkornetteToppen - Resultatene for forrige måned.
Spill på EkornetteToppen
 Hovedside


Forrige måneds spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere: 7
Ajourført: 19. april 2018 klokken 11:55

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige månedes spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Forrige måneds mester: - 447 kongler
             
Annemor fra Hurdal
             Den 6. mars 2018 klokken 12:50

            Etterfulgt av:
        2  435 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 23. mars 2018 klokken 13:28

        3  404 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 7. mars 2018 klokken 15:55

        4  393 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 8. mars 2018 klokken 20:26

        5  369 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 3. mars 2018 klokken 12:40

        6  343 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 7. mars 2018 klokken 0:04

        7  319 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 5. mars 2018 klokken 21:53