MelkespannToppen - Resultatene for forrige måned.
Spill på MelkespannToppen
 Hovedside


Forrige måneds spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere: 40
Ajourført: 21. juni 2018 klokken 14:34

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige månedes spillere



1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Forrige måneds mester: - 455 poeng
             
Annemor fra Hurdal - Budeie
             Den 14. mai 2018 klokken 1:15 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

            Etterfulgt av:
        2  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 31. mai 2018 klokken 12:25 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        3  445 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 21. mai 2018 klokken 0:45 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        4  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 18. mai 2018 klokken 1:38 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        5  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 10. mai 2018 klokken 1:37 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        6  445 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 8. mai 2018 klokken 1:58 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        7  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 26. mai 2018 klokken 12:29 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        8  440 poeng Hurra for 17.mai fra Hurradalen - Skotte
            Den 17. mai 2018 klokken 1:47 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        9  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 16. mai 2018 klokken 1:30 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      10  440 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 15. mai 2018 klokken 1:55 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      11  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 12. mai 2018 klokken 15:30 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      12  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 9. mai 2018 klokken 18:16 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      13  440 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 7. mai 2018 klokken 0:47

      14  440 poeng Gudrun Wibe fra Sandefjord - Budeie
            Den 7. mai 2018 klokken 0:42

      15  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 6. mai 2018 klokken 0:14 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      16  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 2. mai 2018 klokken 20:00 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      17  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 1. mai 2018 klokken 18:23 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      18  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 24. mai 2018 klokken 19:47 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      19  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 23. mai 2018 klokken 16:05 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      20  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 22. mai 2018 klokken 16:05 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      21  435 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 22. mai 2018 klokken 16:01 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      22  435 poeng Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
            Den 20. mai 2018 klokken 21:17

      23  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 20. mai 2018 klokken 17:05 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      24  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 19. mai 2018 klokken 15:27 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      25  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 16. mai 2018 klokken 1:25 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      26  435 poeng Hanne Madeleine fra Selje - Budeie
            Den 14. mai 2018 klokken 16:36

      27  435 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 14. mai 2018 klokken 1:14 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      28  435 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 13. mai 2018 klokken 1:05 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      29  435 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 12. mai 2018 klokken 1:25 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      30  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 9. mai 2018 klokken 16:44 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      31  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 8. mai 2018 klokken 1:48 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      32  435 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 7. mai 2018 klokken 0:35

      33  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 5. mai 2018 klokken 19:33 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      34  430 poeng Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
            Den 20. mai 2018 klokken 21:07

      35  430 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 7. mai 2018 klokken 0:31

      36  425 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 14. mai 2018 klokken 16:18

      37  425 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 10. mai 2018 klokken 0:11

      38  425 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 10. mai 2018 klokken 0:10

      39  425 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 7. mai 2018 klokken 0:18

      40  420 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 28. mai 2018 klokken 2:03