MelkespannToppen - Resultatene for forrige måned.
Spill på MelkespannToppen
 Hovedside


Forrige måneds spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere: 68
Ajourført: 26. september 2018 klokken 13:12

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige månedes spillere1 [2]

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Forrige måneds mester: - 455 poeng
             
Annemor fra Hurdal - Skotte
             Den 2. august 2018 klokken 0:15 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

            Etterfulgt av:
        2  450 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 27. august 2018 klokken 0:58 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        3  450 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 15. august 2018 klokken 0:01 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        4  450 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 10. august 2018 klokken 10:34 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        5  450 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 5. august 2018 klokken 22:23 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        6  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 28. august 2018 klokken 2:38 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        7  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 27. august 2018 klokken 0:53 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        8  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 26. august 2018 klokken 1:05 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        9  445 poeng Andemor fra Andedammen - Budeie
            Den 25. august 2018 klokken 0:15 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      10  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 24. august 2018 klokken 0:37 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      11  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 23. august 2018 klokken 0:15 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      12  445 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 22. august 2018 klokken 0:24 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      13  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 21. august 2018 klokken 18:36 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      14  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 19. august 2018 klokken 15:00 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      15  445 poeng Andemor fra Andedammen - Budeie
            Den 17. august 2018 klokken 19:17 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      16  445 poeng Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
            Den 17. august 2018 klokken 15:20

      17  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 14. august 2018 klokken 21:30 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      18  445 poeng Grevlingen fra Hagen - Skotte
            Den 6. august 2018 klokken 10:31 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      19  445 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 4. august 2018 klokken 1:15 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      20  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 29. august 2018 klokken 12:38 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      21  440 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 21. august 2018 klokken 16:38 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      22  440 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 18. august 2018 klokken 0:15 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      23  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 17. august 2018 klokken 1:55 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      24  440 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 16. august 2018 klokken 18:45 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      25  440 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 14:56 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      26  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 12. august 2018 klokken 19:40 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      27  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 11. august 2018 klokken 11:27 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      28  440 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 9. august 2018 klokken 12:33 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      29  440 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 8. august 2018 klokken 21:04 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      30  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 8. august 2018 klokken 10:48 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      31  440 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 5. august 2018 klokken 1:05 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      32  440 poeng Andemor fra Andedammen - Budeie
            Den 1. august 2018 klokken 15:05 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      33  435 poeng Gudrun Wibe fra Sandefjord - Budeie
            Den 31. august 2018 klokken 0:30

      34  435 poeng Gudrun Wibe fra Sandefjord - Budeie
            Den 31. august 2018 klokken 0:24

      35  435 poeng Gudrun Wibe fra Sandefjord - Budeie
            Den 31. august 2018 klokken 0:23

      36  435 poeng Andemor fra Andedammen - Budeie
            Den 30. august 2018 klokken 10:30 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      37  435 poeng Andemor fra Andedammen - Budeie
            Den 29. august 2018 klokken 0:11 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      38  435 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 27. august 2018 klokken 0:55 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      39  435 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 22. august 2018 klokken 0:23 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      40  435 poeng Andemor fra Andedammen - Budeie
            Den 21. august 2018 klokken 13:01 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      41  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 16. august 2018 klokken 0:00 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      42  435 poeng Andemor fra Andedammen - Budeie
            Den 13. august 2018 klokken 21:07 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      43  435 poeng Gudrun Wibe fra Sandefjord - Budeie
            Den 13. august 2018 klokken 16:30

      44  435 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 14:51 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      45  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 10. august 2018 klokken 10:27 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      46  435 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 7. august 2018 klokken 14:18 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      47  435 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 7. august 2018 klokken 14:17 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      48  435 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 7. august 2018 klokken 14:15 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      49  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 4. august 2018 klokken 1:06 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      50  435 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 3. august 2018 klokken 0:35 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

            
            Neste side