MelkespannToppen - Resultatene for forrige måned.
Spill på MelkespannToppen
 Hovedside


Forrige måneds spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere: 12
Ajourført: 14. november 2018 klokken 5:09

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige månedes spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Forrige måneds mester: - 445 poeng
             
Annemor fra Hurdal - Skotte
             Den 9. oktober 2018 klokken 11:23 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

            Etterfulgt av:
        2  445 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 5. oktober 2018 klokken 17:36 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        3  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 3. oktober 2018 klokken 16:34 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        4  440 poeng Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
            Den 22. oktober 2018 klokken 23:12

        5  440 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 7. oktober 2018 klokken 12:44 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        6  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 4. oktober 2018 klokken 12:24 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        7  435 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 14. oktober 2018 klokken 15:13 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        8  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 8. oktober 2018 klokken 11:19 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        9  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 4. oktober 2018 klokken 12:24 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      10  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 3. oktober 2018 klokken 16:30 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      11  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 3. oktober 2018 klokken 16:15 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      12  430 poeng Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
            Den 15. oktober 2018 klokken 1:50