MelkespannToppen - Resultatene for forrige måned.
Spill på MelkespannToppen
 Hovedside


Forrige måneds spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere: 33
Ajourført: 20. mars 2019 klokken 9:44

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige månedes spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Forrige måneds mester: - 460 poeng
             
Ambassadør fra Råholt - Skotte
             Den 4. februar 2019 klokken 20:32 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

            Etterfulgt av:
        2  445 poeng Sarah Malmquist fra Lørenskog - Budeie
            Den 24. februar 2019 klokken 3:51

        3  445 poeng ludo fra dal - Skotte
            Den 18. februar 2019 klokken 2:29 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        4  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 17. februar 2019 klokken 13:59 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        5  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 8. februar 2019 klokken 2:34 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        6  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 7. februar 2019 klokken 3:41 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        7  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 28. februar 2019 klokken 13:38 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        8  440 poeng Sarah Malmquist fra Lørenskog - Budeie
            Den 26. februar 2019 klokken 10:27

        9  440 poeng Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
            Den 24. februar 2019 klokken 3:30

      10  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 16. februar 2019 klokken 19:10 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      11  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 15. februar 2019 klokken 16:41 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      12  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 10. februar 2019 klokken 12:20 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      13  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 9. februar 2019 klokken 19:45 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      14  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 7. februar 2019 klokken 3:41 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      15  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 6. februar 2019 klokken 1:15 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      16  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 6. februar 2019 klokken 1:05 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      17  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 6. februar 2019 klokken 0:58 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      18  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 5. februar 2019 klokken 13:26 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      19  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 28. februar 2019 klokken 13:37 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      20  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 22. februar 2019 klokken 13:21 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      21  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 21. februar 2019 klokken 13:58 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      22  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 19. februar 2019 klokken 17:21 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      23  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 17. februar 2019 klokken 13:53 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      24  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 13. februar 2019 klokken 22:22 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      25  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 13. februar 2019 klokken 22:20 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      26  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 11. februar 2019 klokken 3:05 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      27  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 5. februar 2019 klokken 0:55 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      28  435 poeng Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
            Den 2. februar 2019 klokken 23:59

      29  430 poeng Sarah Malmquist fra Lørenskog - Budeie
            Den 24. februar 2019 klokken 3:40

      30  425 poeng Arnar Hølen fra Vestby - Skotte
            Den 24. februar 2019 klokken 3:25

      31  420 poeng Ragna fra Sandhølet - Skotte
            Den 24. februar 2019 klokken 1:53 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      32  420 poeng Arnar Hølen fra Vestby - Skotte
            Den 23. februar 2019 klokken 17:28

      33  410 poeng Arnar Hølen fra Vestby - Skotte
            Den 3. februar 2019 klokken 15:05