MelkespannToppen - Gårsdagens resultater
Spill på MelkespannToppen
 Hovedside


Gårsdagens spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere: 13
Dagens dato: 14. august 2018 klokken 8:40

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Månedens spillere

Forrige måneds spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Gårsdagens mester: - 440 poeng
             
Andemor fra Andedammen - Skotte
             Den 13. august 2018 klokken 14:56 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

            Etterfulgt av:
        2  435 poeng Andemor fra Andedammen - Budeie
            Den 13. august 2018 klokken 21:07 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        3  435 poeng Gudrun Wibe fra Sandefjord - Budeie
            Den 13. august 2018 klokken 16:30

        4  435 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 14:51 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        5  430 poeng Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 16:21

        6  430 poeng Gudrun Wibe fra Sandefjord - Budeie
            Den 13. august 2018 klokken 1:41

        7  430 poeng Gudrun Wibe fra Sandefjord - Budeie
            Den 13. august 2018 klokken 1:40

        8  430 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 1:34

        9  420 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 1:33

      10  420 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 1:29

      11  420 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 1:23

      12  420 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 0:27

      13  420 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 0:20