MelkespannToppen - Resultatene for mars 2019
Spill på MelkespannToppen
 Hovedside


Månedens spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere hittil: 19
Ajourført: 20. mars 2019 klokken 9:42

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige måneds spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Månedens ubeseirede mester: - 450 poeng
             
Sarah Malmquist fra Lørenskog - Budeie
             Den 2. mars 2019 klokken 0:51

            Etterfulgt av:
        2  445 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 18. mars 2019 klokken 11:04 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        3  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 17. mars 2019 klokken 13:52 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        4  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 14. mars 2019 klokken 20:32 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        5  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 13. mars 2019 klokken 0:34 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        6  440 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 19. mars 2019 klokken 0:12 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        7  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 16. mars 2019 klokken 14:53 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        8  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 12. mars 2019 klokken 14:16 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        9  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 19. mars 2019 klokken 0:10 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      10  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 16. mars 2019 klokken 14:52 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      11  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 16. mars 2019 klokken 14:44 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      12  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 15. mars 2019 klokken 16:23 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      13  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 15. mars 2019 klokken 16:20 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      14  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 13. mars 2019 klokken 0:27 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      15  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 13. mars 2019 klokken 0:26 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      16  430 poeng Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
            Den 1. mars 2019 klokken 2:24

      17  425 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 15. mars 2019 klokken 16:24 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      18  425 poeng Arnar Hølen fra Vestby - Skotte
            Den 4. mars 2019 klokken 0:14

      19  425 poeng Sarah Malmquist fra Lørenskog - Budeie
            Den 2. mars 2019 klokken 0:48