EkornetteToppen - Dagens resultater
Spill på EkornetteToppen
 Hovedside


Dagens spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere hittil: 2
Ajourført: 26. september 2018 klokken 13:09

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Månedens spillere

Forrige måneds spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Dagens ubeseirede mester: - 357 kongler
             
Andemor fra Andedammen
             Den 26. september 2018 klokken 1:38

            Etterfulgt av:
        2  333 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 26. september 2018 klokken 1:33