EkornetteToppen - Dagens resultater
Spill på EkornetteToppen
 Hovedside


Dagens spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere hittil: 2
Ajourført: 21. juni 2018 klokken 14:32

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Månedens spillere

Forrige måneds spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Dagens ubeseirede mester: - 519 kongler
             
Annemor fra Hurdal
             Den 21. juni 2018 klokken 0:40

            Etterfulgt av:
        2  333 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 21. juni 2018 klokken 0:59