EkornetteToppen - Resultatene for forrige måned.
Spill på EkornetteToppen
 Hovedside


Forrige måneds spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere: 65
Ajourført: 26. september 2018 klokken 13:08

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige månedes spillere[1] 2

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

      51  358 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 4. august 2018 klokken 1:13

      52  357 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 4. august 2018 klokken 1:15

      53  354 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 2. august 2018 klokken 0:05

      54  353 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 21. august 2018 klokken 13:04

      55  349 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 31. august 2018 klokken 0:25

      56  349 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 30. august 2018 klokken 0:56

      57  349 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 9. august 2018 klokken 12:36

      58  345 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 2. august 2018 klokken 0:03

      59  344 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 8. august 2018 klokken 12:17

      60  340 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 4. august 2018 klokken 1:10

      61  337 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 11. august 2018 klokken 11:37

      62  335 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 8. august 2018 klokken 11:23

      63  328 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 7. august 2018 klokken 22:22

      64  315 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 11. august 2018 klokken 11:33

      65  300 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 21. august 2018 klokken 23:56