EkornetteToppen - Resultatene for forrige måned.
Spill på EkornetteToppen
 Hovedside


Forrige måneds spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere: 53
Ajourført: 20. juli 2018 klokken 6:30

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige månedes spillere[1] 2

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

      51  308 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 30. juni 2018 klokken 0:44

      52  307 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 14. juni 2018 klokken 1:31

      53  304 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 17. juni 2018 klokken 1:06