EkornetteToppen - Resultatene for forrige måned.
Spill på EkornetteToppen
 Hovedside


Forrige måneds spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere: 47
Ajourført: 21. juni 2018 klokken 14:34

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige månedes spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Forrige måneds mester: - 497 kongler
             
Annemor fra Hurdal
             Den 12. mai 2018 klokken 12:50

            Etterfulgt av:
        2  439 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 23. mai 2018 klokken 16:10

        3  435 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 21. mai 2018 klokken 18:55

        4  428 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 26. mai 2018 klokken 12:35

        5  425 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 16. mai 2018 klokken 1:40

        6  420 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 3. mai 2018 klokken 2:05

        7  409 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 9. mai 2018 klokken 15:34

        8  409 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 6. mai 2018 klokken 0:24

        9  406 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 5. mai 2018 klokken 19:43

      10  402 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 31. mai 2018 klokken 12:40

      11  398 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 14. mai 2018 klokken 1:27

      12  394 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 26. mai 2018 klokken 12:32

      13  393 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 15. mai 2018 klokken 18:17

      14  378 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 6. mai 2018 klokken 1:14

      15  376 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 18. mai 2018 klokken 1:30

      16  376 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 13. mai 2018 klokken 20:25

      17  369 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 16. mai 2018 klokken 1:28

      18  368 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 6. mai 2018 klokken 1:23

      19  364 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 10. mai 2018 klokken 1:34

      20  363 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 13. mai 2018 klokken 20:20

      21  362 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 21. mai 2018 klokken 0:50

      22  362 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 1. mai 2018 klokken 1:38

      23  361 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 16. mai 2018 klokken 1:33

      24  359 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 19. mai 2018 klokken 16:06

      25  358 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 12. mai 2018 klokken 1:30

      26  356 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 22. mai 2018 klokken 16:20

      27  350 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 19. mai 2018 klokken 16:03

      28  349 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 4. mai 2018 klokken 1:28

      29  341 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 24. mai 2018 klokken 19:50

      30  340 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 1. mai 2018 klokken 1:35

      31  336 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 13. mai 2018 klokken 1:05

      32  336 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 13. mai 2018 klokken 1:00

      33  336 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 2. mai 2018 klokken 14:24

      34  335 kongler Hurra for 17. mai fra Hurradalen
            Den 17. mai 2018 klokken 1:55

      35  335 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 2. mai 2018 klokken 14:28

      36  332 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 14. mai 2018 klokken 1:21

      37  328 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 20. mai 2018 klokken 17:11

      38  323 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 10. mai 2018 klokken 1:31

      39  322 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 20. mai 2018 klokken 17:08

      40  322 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 1. mai 2018 klokken 1:31

      41  320 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 8. mai 2018 klokken 1:08

      42  318 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 12. mai 2018 klokken 1:15

      43  316 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 15. mai 2018 klokken 18:11

      44  314 kongler Hurra fra Hurdal
            Den 17. mai 2018 klokken 1:45

      45  308 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 19. mai 2018 klokken 15:52

      46  305 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 31. mai 2018 klokken 12:35

      47  300 kongler Hurra meg rundt fra Hurdalen
            Den 17. mai 2018 klokken 1:58