EkornetteToppen - Resultatene for forrige måned.
Spill på EkornetteToppen
 Hovedside


Forrige måneds spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere: 19
Ajourført: 14. november 2018 klokken 5:08

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige månedes spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Forrige måneds mester: - 487 kongler
             
Annemor fra Hurdal
             Den 8. oktober 2018 klokken 11:18

            Etterfulgt av:
        2  481 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 3. oktober 2018 klokken 1:25

        3  444 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 14. oktober 2018 klokken 15:06

        4  440 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 4. oktober 2018 klokken 16:53

        5  403 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 7. oktober 2018 klokken 11:55

        6  391 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 1. oktober 2018 klokken 1:41

        7  383 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 9. oktober 2018 klokken 16:56

        8  381 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 5. oktober 2018 klokken 17:24

        9  380 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 4. oktober 2018 klokken 16:45

      10  374 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 14. oktober 2018 klokken 15:00

      11  374 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 4. oktober 2018 klokken 16:18

      12  371 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 5. oktober 2018 klokken 17:55

      13  367 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 2. oktober 2018 klokken 18:25

      14  356 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 5. oktober 2018 klokken 17:30

      15  350 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 21. oktober 2018 klokken 1:35

      16  338 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 3. oktober 2018 klokken 1:10

      17  330 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 2. oktober 2018 klokken 1:15

      18  315 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 8. oktober 2018 klokken 11:15

      19  314 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 1. oktober 2018 klokken 0:09