EkornetteToppen - Resultatene for forrige måned.
Spill på EkornetteToppen
 Hovedside


Forrige måneds spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere: 22
Ajourført: 20. mars 2019 klokken 9:44

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige månedes spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Forrige måneds mester: - 430 kongler
             
Annemor fra Hurdal
             Den 9. februar 2019 klokken 19:48

            Etterfulgt av:
        2  397 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 5. februar 2019 klokken 0:52

        3  390 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 18. februar 2019 klokken 16:25

        4  385 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 18. februar 2019 klokken 3:00

        5  385 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 6. februar 2019 klokken 1:15

        6  376 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 6. februar 2019 klokken 0:20

        7  375 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 21. februar 2019 klokken 14:05

        8  369 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 26. februar 2019 klokken 21:06

        9  368 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 22. februar 2019 klokken 17:23

      10  368 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 19. februar 2019 klokken 17:32

      11  358 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 17. februar 2019 klokken 18:26

      12  353 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 17. februar 2019 klokken 14:50

      13  351 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 8. februar 2019 klokken 10:55

      14  350 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 7. februar 2019 klokken 3:45

      15  344 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 9. februar 2019 klokken 19:43

      16  343 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 10. februar 2019 klokken 12:41

      17  339 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 3. februar 2019 klokken 22:44

      18  337 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 8. februar 2019 klokken 10:51

      19  334 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 28. februar 2019 klokken 0:47

      20  321 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 17. februar 2019 klokken 14:10

      21  319 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 17. februar 2019 klokken 14:06

      22  301 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 17. februar 2019 klokken 14:04