EkornetteToppen - Resultatene for forrige måned.
Spill på EkornetteToppen
 Hovedside


Forrige måneds spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere: 26
Ajourført: 22. februar 2018 klokken 16:22

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige månedes spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Forrige måneds mester: - 468 kongler
             
Annemor fra Hurdal
             Den 13. januar 2018 klokken 18:39

            Etterfulgt av:
        2  457 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 25. januar 2018 klokken 16:05

        3  454 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 27. januar 2018 klokken 12:30

        4  451 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 26. januar 2018 klokken 21:11

        5  429 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 23. januar 2018 klokken 21:30

        6  400 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 3. januar 2018 klokken 22:05

        7  390 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 17. januar 2018 klokken 0:39

        8  369 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 3. januar 2018 klokken 22:08

        9  358 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 28. januar 2018 klokken 1:53

      10  358 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 8. januar 2018 klokken 17:03

      11  357 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 28. januar 2018 klokken 1:50

      12  348 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 21. januar 2018 klokken 16:59

      13  345 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 25. januar 2018 klokken 1:05

      14  345 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 24. januar 2018 klokken 20:05

      15  342 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 27. januar 2018 klokken 12:28

      16  331 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 13. januar 2018 klokken 3:17

      17  327 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 26. januar 2018 klokken 0:17

      18  325 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 26. januar 2018 klokken 0:52

      19  323 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 28. januar 2018 klokken 1:30

      20  322 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 31. januar 2018 klokken 16:04

      21  321 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 3. januar 2018 klokken 17:53

      22  319 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 18. januar 2018 klokken 0:11

      23  318 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 4. januar 2018 klokken 17:50

      24  312 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 5. januar 2018 klokken 21:33

      25  311 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 21. januar 2018 klokken 16:55

      26  105 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 5. januar 2018 klokken 17:33