EkornetteToppen - Resultatene for forrige måned.
Spill på EkornetteToppen
 Hovedside


Forrige måneds spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere: 92
Ajourført: 14. august 2018 klokken 8:40

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige månedes spillere1 [2]

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Forrige måneds mester: - 589 kongler
             
Annemor fra Hurdal
             Den 30. juli 2018 klokken 0:18

            Etterfulgt av:
        2  579 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 19. juli 2018 klokken 19:12

        3  566 kongler Mesterlig fra Hurdal
            Den 13. juli 2018 klokken 14:14

        4  510 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 7. juli 2018 klokken 16:43

        5  507 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 9. juli 2018 klokken 16:23

        6  500 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 1. juli 2018 klokken 19:23

        7  478 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 5. juli 2018 klokken 16:34

        8  466 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 24. juli 2018 klokken 20:09

        9  462 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 15. juli 2018 klokken 18:45

      10  460 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 26. juli 2018 klokken 1:50

      11  458 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 15. juli 2018 klokken 15:32

      12  455 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 29. juli 2018 klokken 0:41

      13  454 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 31. juli 2018 klokken 16:35

      14  453 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 27. juli 2018 klokken 18:14

      15  453 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 21. juli 2018 klokken 13:53

      16  452 kongler Verdensmester fra Norge
            Den 8. juli 2018 klokken 21:33

      17  452 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 3. juli 2018 klokken 10:26

      18  450 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 16. juli 2018 klokken 13:20

      19  449 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 2. juli 2018 klokken 21:03

      20  448 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 20. juli 2018 klokken 2:12

      21  447 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 4. juli 2018 klokken 13:31

      22  433 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 8. juli 2018 klokken 22:35

      23  433 kongler Ada fra Danmark
            Den 4. juli 2018 klokken 20:17

      24  432 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 24. juli 2018 klokken 11:45

      25  428 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 21. juli 2018 klokken 13:48

      26  427 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 7. juli 2018 klokken 16:40

      27  426 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 28. juli 2018 klokken 1:12

      28  425 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 6. juli 2018 klokken 15:28

      29  424 kongler Easy fra Tangen
            Den 12. juli 2018 klokken 20:58

      30  422 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 4. juli 2018 klokken 12:08

      31  417 kongler Ada fra Danmark
            Den 16. juli 2018 klokken 16:17

      32  416 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 20. juli 2018 klokken 1:58

      33  414 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 31. juli 2018 klokken 15:52

      34  414 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 28. juli 2018 klokken 0:42

      35  414 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 1. juli 2018 klokken 12:02

      36  413 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 31. juli 2018 klokken 15:48

      37  412 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 23. juli 2018 klokken 1:31

      38  407 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 25. juli 2018 klokken 11:13

      39  406 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 26. juli 2018 klokken 1:47

      40  406 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 12. juli 2018 klokken 15:11

      41  405 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 27. juli 2018 klokken 15:28

      42  405 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 13. juli 2018 klokken 12:49

      43  403 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 22. juli 2018 klokken 15:16

      44  401 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 15. juli 2018 klokken 15:37

      45  400 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 21. juli 2018 klokken 0:01

      46  400 kongler Mesterlig fra Hurdal
            Den 9. juli 2018 klokken 19:58

      47  399 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 18. juli 2018 klokken 13:25

      48  399 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 16. juli 2018 klokken 11:45

      49  399 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 4. juli 2018 klokken 13:34

      50  398 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 14. juli 2018 klokken 16:19

            
            Neste side