EkornetteToppen - Resultatene for september 2018
Spill på EkornetteToppen
 Hovedside


Månedens spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere hittil: 32
Ajourført: 26. september 2018 klokken 13:09

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige måneds spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Månedens ubeseirede mester: - 513 kongler
             
Annemor fra Hurdal
             Den 5. september 2018 klokken 1:35

            Etterfulgt av:
        2  504 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 21. september 2018 klokken 19:43

        3  474 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 2. september 2018 klokken 0:20

        4  450 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 6. september 2018 klokken 19:35

        5  430 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 23. september 2018 klokken 2:20

        6  430 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 1. september 2018 klokken 0:27

        7  427 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 11. september 2018 klokken 20:26

        8  425 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 9. september 2018 klokken 0:56

        9  420 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 4. september 2018 klokken 21:28

      10  420 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 1. september 2018 klokken 0:38

      11  410 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 22. september 2018 klokken 1:20

      12  379 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 6. september 2018 klokken 0:22

      13  379 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 3. september 2018 klokken 1:40

      14  375 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 24. september 2018 klokken 21:15

      15  375 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 1. september 2018 klokken 0:21

      16  369 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 24. september 2018 klokken 21:12

      17  368 kongler Den samme fra Samme dammen
            Den 19. september 2018 klokken 0:31

      18  363 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 19. september 2018 klokken 0:26

      19  357 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 26. september 2018 klokken 1:38

      20  351 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 11. september 2018 klokken 20:23

      21  349 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 17. september 2018 klokken 22:51

      22  343 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 18. september 2018 klokken 1:07

      23  341 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 5. september 2018 klokken 1:27

      24  340 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 18. september 2018 klokken 1:02

      25  337 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 11. september 2018 klokken 20:21

      26  333 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 26. september 2018 klokken 1:33

      27  322 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 4. september 2018 klokken 16:24

      28  315 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 4. september 2018 klokken 16:20

      29  313 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 14. september 2018 klokken 1:56

      30  307 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 8. september 2018 klokken 2:01

      31  302 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 14. september 2018 klokken 1:51

      32  300 kongler Andemor fra Andedammen
            Den 24. september 2018 klokken 21:06