EkornetteToppen - Resultatene for mars 2019
Spill på EkornetteToppen
 Hovedside


Månedens spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere hittil: 11
Ajourført: 20. mars 2019 klokken 9:43

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige måneds spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Månedens ubeseirede mester: - 480 kongler
             
Annemor fra Hurdal
             Den 19. mars 2019 klokken 0:15

            Etterfulgt av:
        2  432 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 10. mars 2019 klokken 22:40

        3  398 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 14. mars 2019 klokken 20:40

        4  378 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 16. mars 2019 klokken 20:30

        5  369 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 16. mars 2019 klokken 20:41

        6  355 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 13. mars 2019 klokken 0:24

        7  337 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 15. mars 2019 klokken 18:12

        8  332 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 18. mars 2019 klokken 11:05

        9  322 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 12. mars 2019 klokken 14:23

      10  313 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 12. mars 2019 klokken 14:20

      11  300 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 17. mars 2019 klokken 13:55