EkornetteToppen - Resultatene for juni 2018
Spill på EkornetteToppen
 Hovedside


Månedens spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere hittil: 34
Ajourført: 21. juni 2018 klokken 14:34

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige måneds spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Månedens ubeseirede mester: - 545 kongler
             
Annemor fra Hurdal
             Den 18. juni 2018 klokken 1:15

            Etterfulgt av:
        2  526 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 6. juni 2018 klokken 15:58

        3  519 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 21. juni 2018 klokken 0:40

        4  441 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 17. juni 2018 klokken 1:05

        5  431 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 1. juni 2018 klokken 1:15

        6  422 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 13. juni 2018 klokken 0:30

        7  412 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 1. juni 2018 klokken 1:15

        8  406 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 4. juni 2018 klokken 16:23

        9  396 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 1. juni 2018 klokken 1:14

      10  375 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 15. juni 2018 klokken 1:17

      11  371 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 19. juni 2018 klokken 11:02

      12  370 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 4. juni 2018 klokken 15:50

      13  369 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 19. juni 2018 klokken 10:15

      14  366 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 7. juni 2018 klokken 19:22

      15  363 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 11. juni 2018 klokken 0:45

      16  354 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 12. juni 2018 klokken 1:45

      17  353 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 13. juni 2018 klokken 0:16

      18  353 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 10. juni 2018 klokken 17:03

      19  353 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 7. juni 2018 klokken 15:34

      20  348 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 8. juni 2018 klokken 0:33

      21  344 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 13. juni 2018 klokken 0:15

      22  343 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 20. juni 2018 klokken 2:07

      23  343 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 16. juni 2018 klokken 1:15

      24  336 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 7. juni 2018 klokken 15:32

      25  333 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 21. juni 2018 klokken 0:59

      26  333 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 4. juni 2018 klokken 15:53

      27  332 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 6. juni 2018 klokken 15:06

      28  328 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 18. juni 2018 klokken 1:21

      29  327 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 10. juni 2018 klokken 1:38

      30  321 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 2. juni 2018 klokken 14:34

      31  318 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 15. juni 2018 klokken 0:38

      32  318 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 5. juni 2018 klokken 21:23

      33  307 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 14. juni 2018 klokken 1:31

      34  304 kongler Annemor fra Hurdal
            Den 17. juni 2018 klokken 1:06