MelkespannToppen - Dagens resultater
Spill på MelkespannToppen
 Hovedside


Dagens spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere hittil: 6
Ajourført: 17. mars 2018 klokken 20:03

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Månedens spillere

Forrige måneds spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Dagens ubeseirede mester: - 455 poeng
             
Siri Halse fra Rugland - Budeie
             Den 17. mars 2018 klokken 0:20

            Etterfulgt av:
        2  440 poeng Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
            Den 17. mars 2018 klokken 0:59

        3  435 poeng Siri Halse fra Rugland - Budeie
            Den 17. mars 2018 klokken 0:11

        4  430 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 17. mars 2018 klokken 0:51

        5  430 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 17. mars 2018 klokken 0:50

        6  430 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 17. mars 2018 klokken 0:32