MelkespannToppen - Resultatene for forrige måned.
Spill på MelkespannToppen
 Hovedside


Forrige måneds spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere: 68
Ajourført: 26. september 2018 klokken 13:20

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige månedes spillere[1] 2

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

      51  435 poeng Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
            Den 2. august 2018 klokken 21:54

      52  435 poeng Andemor fra Andedammen - Skotte
            Den 1. august 2018 klokken 14:58 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      53  430 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 31. august 2018 klokken 0:21

      54  430 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 21. august 2018 klokken 23:50

      55  430 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 18. august 2018 klokken 14:12

      56  430 poeng Gudrun Wibe fra Sandefjord - Budeie
            Den 14. august 2018 klokken 0:40

      57  430 poeng Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 16:21

      58  430 poeng Gudrun Wibe fra Sandefjord - Budeie
            Den 13. august 2018 klokken 1:41

      59  430 poeng Gudrun Wibe fra Sandefjord - Budeie
            Den 13. august 2018 klokken 1:40

      60  430 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 1:34

      61  430 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 4. august 2018 klokken 1:07

      62  420 poeng Esther Berg fra Stockholm - Budeie
            Den 17. august 2018 klokken 21:54

      63  420 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 17. august 2018 klokken 16:45

      64  420 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 1:33

      65  420 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 1:29

      66  420 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 1:23

      67  420 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 0:27

      68  420 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 13. august 2018 klokken 0:20