MelkespannToppen - Resultatene for februar 2018
Spill på MelkespannToppen
 Hovedside


Månedens spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere hittil: 36
Ajourført: 22. februar 2018 klokken 16:18

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Denne måneds spillere

Forrige måneds spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Månedens ubeseirede mester: - 455 poeng
             
Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
             Den 7. februar 2018 klokken 3:54

            Etterfulgt av:
        2  450 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 9. februar 2018 klokken 0:46 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        3  445 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 11. februar 2018 klokken 22:37

        4  445 poeng Lattas fra Ballstad - Skotte
            Den 7. februar 2018 klokken 4:16

        5  445 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 5. februar 2018 klokken 14:52 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        6  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 22. februar 2018 klokken 11:30 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        7  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 19. februar 2018 klokken 17:17 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        8  440 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 19. februar 2018 klokken 15:45

        9  440 poeng Ambassadør fra Råholt - Skotte
            Den 18. februar 2018 klokken 10:36 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      10  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 16. februar 2018 klokken 0:05 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      11  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 15. februar 2018 klokken 17:05 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      12  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 10. februar 2018 klokken 5:03 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      13  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 8. februar 2018 klokken 22:15 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      14  440 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 3. februar 2018 klokken 2:01 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      15  435 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 21. februar 2018 klokken 15:57 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      16  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 20. februar 2018 klokken 13:09 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      17  435 poeng Ambassadør fra Råholt - Skotte
            Den 18. februar 2018 klokken 10:36 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      18  435 poeng Lattas fra Ballstad - Skotte
            Den 17. februar 2018 klokken 20:31

      19  435 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 17. februar 2018 klokken 2:30

      20  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 16. februar 2018 klokken 2:16 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      21  435 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 15. februar 2018 klokken 16:54 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      22  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 14. februar 2018 klokken 17:55 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      23  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 14. februar 2018 klokken 17:51 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      24  435 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 14. februar 2018 klokken 17:48 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      25  435 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 14. februar 2018 klokken 17:48 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      26  435 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 11. februar 2018 klokken 6:08

      27  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 10. februar 2018 klokken 0:34 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      28  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 9. februar 2018 klokken 0:42 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      29  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 2. februar 2018 klokken 0:10 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      30  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 1. februar 2018 klokken 12:51 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

      31  430 poeng Lattas fra Ballstad - Skotte
            Den 17. februar 2018 klokken 20:30

      32  430 poeng Gerhard Paulsen fra Stranda - Skotte
            Den 17. februar 2018 klokken 0:46

      33  430 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 11. februar 2018 klokken 6:06

      34  430 poeng Lattas fra Ballstad - Skotte
            Den 7. februar 2018 klokken 4:14

      35  425 poeng Lune Rune fra Kimmune - Skotte
            Den 17. februar 2018 klokken 21:07

      36  415 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 11. februar 2018 klokken 6:02