MelkespannToppen - Dagens resultater
Spill på MelkespannToppen
 Hovedside


Dagens spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere hittil: 7
Ajourført: 21. juni 2018 klokken 14:33

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Månedens spillere

Forrige måneds spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Dagens ubeseirede mester: - 440 poeng
             
Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
             Den 21. juni 2018 klokken 0:17

            Etterfulgt av:
        2  435 poeng Annemor fra Hurdal - Skotte
            Den 21. juni 2018 klokken 0:25 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        3  435 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 21. juni 2018 klokken 0:06

        4  430 poeng Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
            Den 21. juni 2018 klokken 0:14

        5  430 poeng Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
            Den 21. juni 2018 klokken 0:11

        6  430 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 21. juni 2018 klokken 0:04

        7  425 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 21. juni 2018 klokken 0:01