MelkespannToppen - Dagens resultater
Spill på MelkespannToppen
 Hovedside


Dagens spillere
fra spill.aaslie.net

Antall spillere hittil: 4
Ajourført: 19. april 2018 klokken 11:53

Dagens spillere

Gårsdagens spillere

Månedens spillere

Forrige måneds spillere1

Foreta trekning

Hele listen

Øverste tredel

Mellomste tredel

Nederste tredel

             Dagens ubeseirede mester: - 440 poeng
             
Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
             Den 19. april 2018 klokken 1:48

            Etterfulgt av:
        2  440 poeng Jan-Erik Hansen fra Volda - Skotte
            Den 19. april 2018 klokken 1:46

        3  440 poeng Annemor fra Hurdal - Budeie
            Den 19. april 2018 klokken 0:02 - Spilt fra Velkommen til spill.aaslie.net

        4  425 poeng Arthur Tønnesen fra Vennesla - Skotte
            Den 19. april 2018 klokken 1:37